Deze nieuwe Vrouwe van alle Volkeren online winkel werd geopend om de verspreiding van de boodschappen van de Vrouwe en Moeder van alle Volkeren, in het bijzonder haar gebed en beeltenis, op moderne wijze nog eenvoudiger, directer en sneller mogelijk te maken.

Maria zelf vraagt immers om een grote wereldactie met haar gebed en beeltenis, zodat alle mensen haar als hun persoonlijke moeder leren kennen en liefhebben.

Voor de snelle verspreiding in deze "vlugge wereld" (20-9-1951) wil de Moeder van alle Volkeren dat speciaal "moderne middelen" (8-12-1952) gebruikt worden en zij beloofd: "Ga met een groot vuur vol ijver beginnen aan dit verlossings- en vredeswerk en gij zult het wonder aanschouwen." (1-4-1951)

Om de verspreiding zo goed mogelijk te bevorderen bieden wij online gebedsprentjes, actiefolders en brochures aan tegen een prijs net boven de productiekosten.

Met een extra bijdrage helpt u ons de verspreiding in armere landen te bevorderen en de druk in nieuwe talen mogelijk te maken.