Bescherming van de privacy

 

Bescherming van de persoonlijke gegevens
Bij de opstelling, afsluiting, afwikkeling en ontbinding van een koopcontract worden gegevens in het kader van de wettelijke bepalingen door ons opgenomen, opgeslagen en verwerkt.

Bij het bezoek van ons internetaanbod worden het actueel door uw computer gebruikte IP-adres, de datum en de tijd, het browsertype en het bedrijfssysteem van uw computer alsmede de door u bezochte sites geprotocolleerd. Conclusies met persoonsgebonden gegevens zijn daarmee voor ons echter niet mogelijk en ook niet beoogd.

De persoonsgebonden gegevens die u ons bijv. bij een bestelling of per email meedeelt (bijv. uw naam en uw contactgegevens), worden uitsluitend voor correspondentie met u en uitsluitend voor het doel verwerkt, waarvoor u ons deze gegevens ter beschikking gesteld hebt. We geven uw gegevens uitsluitend aan de met de levering belaste transportonderneming door, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Voor de afwikkeling van betalingen geven we uw betaalgegevens aan de met de betaling belaste bank of kredietinstelling door.

Wij verzekeren dat we uw persoonsgebonden gegevens overigens niet aan derden zullen doorgeven, behalve wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zouden zijn of wanneer u ons hiervoor nadrukkelijk uw toestemming hebt gegeven. Voor zover we voor de uitvoering en afwikkeling van verwerkingsprocessen gebruik maken van dienstverleningen van derden, worden de bepalingen van de wet op bescherming van persoonlijke gegevens nageleefd.

Duur van de opslag
Persoonsgebonden gegevens die ons via onze website meegedeeld zijn, worden slechts zolang opgeslagen tot het doel vervuld is waarvoor deze gegevens ons toevertrouwd werden. Voor zover commercieel-rechtelijke en fiscaal-juridische termijnen m.b.t. het bewaren in acht dienen te worden genomen, kan de duur van de opslag van bepaalde gegevens minstens 10 jaar bedragen.