Belangrijke informatie over "de Vrouwe van alle Volkeren"

Op 30 december 2020 reageerde de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. Jan Hendriks, op een verzoek van de Congregatie voor de Geloofsleer en bracht zowel een 'Verduidelijking ten aanzien van de Vrouwe van alle Volkeren' als een 'Toelichting en pastoraal woord bij de Verklaring ten aanzien van de Vrouwe van alle Volkeren' uit. Beide publicaties werden geformuleerd in overleg met de Congregatie voor de Geloofsleer. Uit beide documenten blijkt duidelijk dat voor de Congregatie voor de Geloofsleer de verschijningen en openbaringen niet van bovennatuurlijke oorsprong zijn. Maar er staat ook duidelijk: “Het gebruik van de titel ‘Vrouwe van alle Volkeren’ voor Maria is op zichzelf theologisch geoorloofd.” Bisschop Jan Hendriks schrijft aan de gelovigen: “Ik hoop dat het voor hen een troost zal zijn dat de verering van Maria onder de titel Vrouwe van alle Volkeren zal blijven, onder meer in de kapel in Amsterdam en bij gebedsdagen, waar ik in het verleden zelf ook verschillende malen bij aanwezig ben geweest.”

Daartoe echter een belangrijke opmerking met betrekking tot onze kerkelijke gehoorzaamheid. De toestemming voor de titel Vrouwe van alle Volkeren en voor het gebruik van de beeltenis en het gebed kan in geen geval worden opgevat als een erkenning - ook niet impliciet - van het bovennatuurlijke karakter van de verschijningen en boodschappen.

De verspreiding van de beeltenis en het gebed, tot nu toe bekend als ‘wereldactie’, is bedoeld om de mensen - ongeacht hun geloofsovertuiging - troost, moed en vertrouwen te geven, vooral in deze tijden van pandemische, economische, politieke en sociale crises.

Het was immers Jezus Christus zelf, die in de grootste nood alle mensen vanaf het kruis aan zijn Moeder toevertrouwde, door tot Johannes te zeggen: “Zie daar uw moeder!” (Joh 19:27)