Belangrijke informatie !

Op 6 november 2020 werd ons door het bevoegde kerkelijke gezag meegedeeld dat de notificatie van de Congregatie voor de Geloofsleer, gepubliceerd op 25 mei 1974, nog steeds geldig is.

In deze kennisgeving verbiedt de Congregatie de verspreiding van de beeltenis en het gebed van de Vrouwe van alle Volkeren. We werden gevraagd om deze instructies op te volgen.

Uit liefde voor de Kerk en haar Moeder gehoorzamen we. Daarom zullen wij in deze webshop geen artikelen meer aanbieden van de Vrouwe van alle Volkeren.

Wij danken u voor uw begrip.

Mocht er belangrijke, nieuwe informatie zijn, dan publiceren we die hier.