Informatie over het herroepingsrecht

 

U kunt uw contractverklaring binnen twee weken zonder opgave van redenen in de vorm van een tekst (bijv. brief, fax, email) of door het terugzenden van de goederen herroepen, behalve wanneer u in de uitoefening van uw commerciële of zelfstandige beroepswerkzaamheden gehandeld hebt (bestellingen door ondernemer). De termijn begint op zijn vroegst met het ontvangen van de goederen en een uitvoerige inlichting m.b.t. het herroepingsrecht als tekst. Voor het waarborgen van de termijn is het tijdige afzenden van de herroeping of de goederen voldoende. De herroeping dient te worden gericht aan:

Stichting „Förderstiftung Familie Mariens“, postbus 100524, 41405 Neuss, fax: +49 (0) 2131-40515839, email-adres: shop[at]theladyofallnations.org

De kosten voor de terugzending komen voor uw rekening, wanneer de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen en wanneer de prijs van het terug te zenden artikel een bedrag van 40 Euro niet overschrijdt of wanneer u bij een hogere prijs van het artikel op het tijdstip van de herroeping de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling nog niet verricht hebt.