Colofon

Met de Vrouwe van alle Volkeren - webwinkel biedt de stichting “Förderstiftung Familie Mariens (FsFM)” de mogelijkheid om gebedsprentjes, afbeeldingen, flyers, brochures en andere religieuze artikelen van de Vrouwe van alle Volkeren online te kopen. Daarmee moet in het bijzonder de door de Moeder Gods gewenste wereldactie, d.w.z. de verspreiding van haar beeld en haar gebed, ondersteund worden. Aangezien de FsFM als non-profit organisatie op de eerste plaats geen commerciële doeleinden voor ogen heeft, zijn de verkoopprijzen slechts in geringe mate hoger dan de eigen onkosten. Met de opbrengst en extra giften worden de vertaling, het drukken en de verspreiding van de gebedsprentjes en de boodschappen in andere talen en landen gefinancierd.

Adres Foerderstiftung Familie Mariens (FsFM)

(Civielrechtelijke liefdadigheidsstichting)
Postfach 100524
DE-41405 Neuss
Duitsland

E-mail shop@theladyofallnations.org


BTW-nummer
BTW-nummer: DE 270 39 07 19


Bankgegevens
Naam bank: Volksbank Hohenzollern
Rekeningnummer: 341725005
Filiaalcode bank: 641 632 25
SWIFT: GENODES1VHZ
IBAN: DE20 6416 3225 0341 7250 05
Rekeninghouder: Foerderstiftung Familie Mariens

 

Links op andere internetsites:

Voor zover wij van ons internetaanbod naar de websites van derden verwijzen of verlinken, kunnen we ons niet aansprakelijk stellen voor de juistheid resp. volledigheid van de inhouden en de veiligheid van de gegevens van de betreffende websites. Daar wij geen invloed hebben op de naleving door derden van de wettelijke bepalingen m.b.t. gegevensbescherming, verzoeken wij u de aangeboden verklaringen omtrent gegevensbescherming steeds separaat te controleren.