Novenen


Sint Jozef

Sint Jozef

 

God zelf heeft Jozef uitgekozen als echtgenoot voor zijn bijzondere dochter en de moeder van zijn Zoon. Als aardse ouders al de beste echtgenoot voor hun dochter willen, wat moet Jozef dan een bijzondere man zijn geweest dat Gods keuze op hem viel. …

Noveen van overgave

Noveen van overgave

 

“Wees gerust. Ik ben het. Vrees niet.” Met deze woorden moedigde Jezus zijn apostelen aan, die in angst schreeuwden toen ze Hem op het water zagen lopen, terwijl ze in de storm op het Meer van Gennesaret ook vreesden voor hun leven. Kennen we niet allemaal, in meer of mindere mate, deze momenten in het leven waarin een storm woedt en we geen uitweg meer zien met onze puur menselijke vermogens?